Natisni

Organi las

Na volilni skupščini so bili v organe LAS Ovtar Slovenskih goric izvoljeni:

 

Predsednik LAS: Mitja Horvat, Občina Duplek

Podpredsednica: Petra Pucko, Občina Šentilj


Člani Nadzornega odbora:

1. mag. Jasmina Breznik, VDC Polž Maribor (javni sektor) - izvoljena na 2. redni Skupščini LAS (20.12.2016)

2. Mojca Druzovič, Marjan Druzovič – dopolnilna dejavnost na kmetiji (gospodarski sektor)

3. Slavica Klemenčič, Društvo za razvoj podeželja Slovenskih goric (zasebni sektor)


Člani Upravnega odbora:

- Javni sektor (10 članov)

1. Milan Gumzar, Občina Benedikt

2. Mitja Horvat, Občina Duplek

3. mag. Janez Kramberger, Občina Lenart

4. Srečko A. Padovnik, Občina Sveta Trojica v Slov. goricah

5. Petra Pucko, Občina Šentilj

6. Venčeslav Senekovič, Občina Pesnica

7. Silvo Slaček, Občina Sveta Ana

8. Peter Škrlec, Občina Sveti Jurij v Slov. goricah

9. Darja Vudler, Občina Sveti Andraž v Slov. goricah

10. Marjan Žmavc, Občina Cerkvenjak

 -  Gospodarski sektor (6 članov)

11. Alojz Firbas , Domačija Firbas - dop. dejavnost na kmetiji

12. Danilo Flakus, Dveri-Pax d. o. o.

13. Denis Ploj, Zadruga Dobrina z. o. o., so. p.

14. Roman Ploj, Trgovina-gostinstvo Ploj Roman s. p.

15. Tanja Vintar, Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o.

16. Sabina Žampa, RISO d. o. o.

-  Zasebni sektor (5 članov)

17. Irena Križan, Društvo kmečkih žena Jakob

18. Milan Kuri, posameznik

19. mag. Milan Repič, posameznik

20. Franc Ruhitel, Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric

21. Marko Šebart, Društvo vinogradnikov Lenart

 

Skupščina LAS

Člani so vsi partnerji LAS, ki so podpisali pristopno izjavo.

Seznam članov LAS na dan 29.3.2017:

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 29. 3. 2017

 

V LAS Ovtar Slovenskih goric je do 27. 1. 2016  pristopilo 36 članov.

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 27.1.2016

Grbi občin

obcine logotipi