Natisni

Benedikt - Rimsko gomilno grobišče

1. Benedikt - Rimsko gomilno grobišče

EŠD: 1012

Lokacija: parcelna št. 429/, k.o. Benedikt

Opis dediščine:

Severno od vasi, nad pokopališčem v Benediktu leži 16 gomil in na vseh so vidni sledovi nekdanjega kopanja. Gomile so delno zaraščene in obdane z gozdnato podrastjo. Premeri gomil merijo med 5 in 13 metrov, ter so visoke tudi do 2 metra. V preteklosti so gomile verjetno tudi bile na današnjem pokopališču saj je tam bila najdena kamnita pepelnica. So del obsežnega kompleksa gomilnega grobišča in  pomemben sestavni del rimskodobne kulturne krajine.

Grbi občin

obcine logotipi