Natisni

Članstvo

VABLJENI, DA SE VČLANITE V DRUŠTVO!

Pristopna_izjava_Drutvo_Ovtar.pdf


ZAČETKI DRUŠTVA

V začetku delovanja društva LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC se je vključilo že 117 članov, ki so razporejeni tako teritorialno po občinah, kot sektorsko. Vsem, ki so v tem obdobju že podpisali pismo o nameri in sodelovanju v razvoju in strategiji ter pripravi in izvajanju programov za razvoj podeželja smo posredovali vprašalnike o naboru projektov, ki jih imajo v planu izvajati v programskem obdobju 2007- 2013. Pri izdelavi seznama partnerjev je vključenih že 129 članov.

Ravni v partnerstvu:

  • Glas ljudstva: moč partnerstva, možnost soodločanja 
  • Sprejemanje odločitev
  • Svetovanje
  • Mnenja vseh partnerjev
  • Zbiranje informacij, pogajanje
  • Osveščanje, informiranje 

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric ob ustanovitvi, stanje 10. 12. 2007:

Zasebni sektor  
 Javni sektor
 Ekonomski sektor
Zastopanost
 
38%
partnerstva

38%
partnerstva 
24%
partnerstva 
Skupaj 
100% 
 Občina
 Posamezniki
Kmetijska
gospodarstva
Društva,
institucije 
Podjetja,
samostojni
podjetniki 
Skupaj 
 Odstotek
 Benedikt
1
 7
 14
11% 
 Sv. Jurij v
Slovenskih
goricah 
 1
4
0
5,4% 
 Sv. Trojica v
Slovenskih
Goricah 
0
10 
7,7% 
 Lenart
22 
20
47 
36,4% 
 Sv. Ana v
Slovenskih
Goricah 
 13
28 
21,7% 
 Cerkvenjak
11 
23 
17,8% 
 Skupaj
 18
31 
49 
31 
129 
100% 
 Odstotek
14% 
24% 
38% 
24% 
100% 

Članstvo v LAS Ovtar Slovenskih goric se povečuje.

Delovanje organov LAS Ovtar Slovenskih goric

1.1 Ustanovitev Lokalne akcijske skupine LAS

ustanovitev1 ustanovitev2 ustanovitev3 

V Lenartu so v sredo, 12. decembra, ustanovili Društvo za razvoj podeželja Slovenskih goric". V Osrednjih Slovenskih goricah računajo, da bodo z lokalno akcijsko skupino in z izdelano razvojno strategijo lahko sodelovali na razpisu za 4. os LEADER programa v začetku leta 2008, ki ga pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na ustanovnem občnem zboru, delovno predsedstvo je vodil direktor Razvojne agencije Slovenske gorice Srečko Aleksander Padovnik, so člani najprej sprejeli statut društva in izvolili organe društva. Za predsednico je bila izvoljena Vida Šavli, za podpredsednika Milan Gumzar, za tajnico Lidija Šipek in za blagajničarko Stanka Ferš.

Razvojni svet ali upravni odbor bo zraven predsednice sestavljalo še 15 članov, in sicer: Milan Gumzar (župan Občine Benedikt), Jože Kraner (župan Občine Cerkvenjak), mag. Janez Kramberger ( župan Občine Lenart), Darko Fras (župan Občine Sv. Trojica), Silvo Slaček (župan Občine Sv. Ana), Peter Škrlec (župan Občine Sv. Jurij), Franc Fekonja (KGZS-Zavod Ptuj, Izpostava Lenart), Bogdan Šavli (TBP d.o.o. in Prevent Halog d.o.o.), Stanko Bernjak (Območna obrtna zbornica Lenart), Marjan Kramberger (Gostišče Eder, Sv. Ana), Kristina Peserl Bračič (Kmetijska zadruga Lenart), Cvetka Bunderla (Društvo vinogradnikov Sv. Trojica in predstavnica kmetov), Primož Čuček (Študentski klub Slovenskih goric), Marija Šauperl (Turistično društvo Dediščina) in Janez Ferlinc (Zgodovinsko društvo Slovenske gorice). V odbor za ocenjevanje projektov, ki se po potrebi lahko dopolni so bili izvoljeni: Srečko A. Padovnik (Občina Sv. Trojica), Lidija Šipek (Občina Lenart), Viktor Kapl (Občina Sv. Ana), Mirko Žmavc (ravnatelj OŠ Cerkvenjak - Sv. Andraž), mag. Milan Repič (Žipo Lenart, d.o.o.), Bogomira Rotman (Kmetijsko gospodarstvo - Sv. Jurij), Renato Kocbek (Sadjarsko društvo Slovenske gorice in predstavnik mladih kmetov) in Janja Karner (Društvo podeželske mladine Slovenske gorice).

V nadzorni odbor društva so bili izvoljeni Jože Kraner (Upravna enota Lenart), Feliks Berič (Turistično društvo Sv. Ana) in Sandi Zemljič (Lešnik & Zemljič, d.o.o.).

Disciplinsko komisijo sestavljajo Jasna Senekovič (Občina Sveti Jurij), Roman Ploj (samostojni podjetnik, Trgovina – gostinstvo Ploj) in Jožefa Mlakar (Društvo kmečkih žena Lenart).

Na ustanovnem občnem zboru so člani društva sprejeli tudi sklep, da letna članarina znaša 5 evrov. Izhodišča za lokalno razvojno razvojno strategijo za obdobje 2007-2013 je predstavila Janja Viher. Okvirni program dela pa je podala predsednica društva Vida Šavli. Oba predloga so prisotni potrdili in predsednico in tajnico društva pooblastili, da izvedeta vse potrebne pravno formalne postopke registracije društva. Člani društva so tudi Razvojno agencijo Slovenske gorice pooblastili, da izpelje in izvede vsa opravila, dela in naloge pri pripravi strategije, izvedbi vseh postopkov, ki so za to potrebni, poskrbi za oddajo vloge na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kontakt

Društvo za razvoj podeželja
LAS OVTAR Slovenskih goric
Trg osvoboditve 9
2230 Lenart v Slovenskih goricah
Telefon: 059 128 773
E-Mail naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kontaktni obrazec

Grbi občin

obcine logotipi