Natisni

Dediščina Slovenskih goric za jutri

Dediščina Slovenskih goric za jutri 

Nosilec projekta: RASG d. o. o. – Izobraževalni center

Izobraževalni program Dediščina Slovenskih goric za jutri – ohranitev starih semen kulturnih rastlin območja LAS je vplival na ohranjanje redkih, ogroženih in starih kulturnih rastlin ter spodbuditi medgeneracijski prenos znanja ohranjanja in shranjevanja semen.

Natisni

Arheološka cesta in razstava

Arheološka cesta in razstava 

 

 

Nosilec projekta: Občina Benedikt

Partnerja: Zgodovinsko društvo ATLANTIDA RAJ SLAVE, Benedikt in Zgodovinsko društvo Slovenske gorice, Lenart

Projekt Arheološka cesta Benedikta prispeva k pospešenem razvoju turistične ponudbe podeželja. Cilja projekta sta nova turistična ponudba na območju LAS: projekt skupnih promocijskih aktivnosti.

 

Natisni

Klet VTC 13

Klet VTC 13 

Nosilec projekta: Občina Lenart

Projekt omogoča izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju. Cilj projekta je izboljšanje infrastrukturnega turistično atraktivnih kraji. Povečano št. animiranih prebivalcev in inovativnih razvojnih iniciativ.

Natisni

Trojiška kronika

 

Trojiška kronika 

Nosilec projekta: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Partner: Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je izvedla projekt Publikacija Trojiška kronika z dodatkom 2000-2013 (ponatis 2014). Projekt prispeva k ohranjanju naravnega okolja in razvoju naselij, gradnji skupne identitete območja in aktivnega vključevanja različnih javnosti (občani, društva, institucije…) v skupne projekte.

Natisni

Trajnostna lokalna preskrba

Trajnostna lokalna preskrba 

Nosilec projekta: Zadruga Dobrina z.o.o., Jurovski Dol

Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe z.o.o. se je prijavila na razpis z namenom povečanja pestrosti ponudbe ekoloških kmetij in povečanje deleža ekoloških kmetij. Povečanje števila registriranih dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Zagotavljanje izobraževalnih programov za kmete.

Grbi občin

obcine logotipi