Natisni

Izobraževanje uporabnikov knjižnice

Priprava in izvedba informacijskega opismenjevanja-izobraževanja uporabnikov

Nosilec projekta: Knjižnica Lenart

Z izvedbo projekta je Knjižnica Lenart želela vsem uporabnikom omogočiti čim boljši dostop do znanja in informacij s programi oz. izobraževanjem za uporabo računalniških tehnologij in predvsem nadgraditi spletno stran ter povečati aktivnosti lokalnega prebivalstva in vključiti marginalne in ranljive skupine v družbo.

Natisni

Turistično - informacijska celostna podoba občine Sv. Trojica

Turistično-informacijska celostna podoba občine

Nosilec projekta: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je kot novonastala občina, samostojna občina je šele od 1. 1. 2006.

Z izvedbo projekta uresničuje cilj: oblikovanje prepoznavnosti in poenotenje celostne podobe občine v okviru tabel s turističnim znakom.

Natisni

Elaborat "Benediški klecnprot"

Izdelava elaborata za ustanovitev blagovne znamke "Benediški klecnprot"

Nosilec projekta: Glasbeno turistično društvo Klapovüh, Benedikt

Občina Benedikt je ena izmed tipičnih slovenjegoriških občin, ki se lahko ponaša z značilnostmi kmečkega življenja v preteklosti. Za kraje tod je še vedno značilna poraščenost s sadnim drevjem, predvsem jablanami, slivami in hruškami. Sadjarstvo je ljudem predstavljalo pomembno gospodarsko panogo. Kvalitetni sadeži različnih vrst in sort so se uporabljali za neposredno prehrano ljudi, kot tudi posredno za dodatek k drugim jedem. Ena izmed takih jedi je bil prav gotovo tudi značilen sadni kruh, ki so mu v teh krajih rekli »klecnprot in so ga v teh krajih pripravljali na za to območje specifičen način.

Natisni

Z delom in znanjem kmečkih žensk do sonaravno pridelanega

Z delom in znanjem kmečkih žensk do sonaravno pridelanega in v turizmu uporabnega

Nosilec projekta: Društvo kmečkih gospodinj Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Partner v projektu: Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Projekt sta skupaj pripravili in izvedli društvi kmečkih gospodinj iz Svetega Jurija in Svete Trojice v Slovenskih goricah.

Namen projekta je preko več različnih tečajev usposabljati kmečke ženske k:

Natisni

Zelena centrala – oživimo vas

Zelena centrala – oživimo vas, priprava projektne dokumentacije, animiranje, izobraževanje, vzpostavitev projektnega okolja

Nosilec: Marija Šauperl, s.p., TIKIC zelena centrala

Zelena centrala je delovni naslov projekta za prenovo Plateisove domačije iz konca 19. st. - domačija Jurovski dol 10 (hiša in gospodarsko poslopje s pripadajočim zemljiščem) sodi v zaščiteno vaško jedro in je nekoč predstavljala večplastni družabni center vasi Jurovski Dol (gostilna, trgovina, mesarija, gledališče, prenočišča).

Grbi občin

obcine logotipi