Natisni

Izbor spominka Osrednjih Slovenskih goric

Izbor in izdelava spominkov Osrednjih Slovenskih goric

Nosilec projekta: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«

Cilj projekta je bil pridobiti turistični spominek Osrednjih Slovenskih goric, saj si turizma in prepoznavnosti Slovenskih goric ni mogoče zamisliti brez kakovostnih in prepoznavnih turističnih spominkov, ki pa so na našem območju LAS še neizkoriščena oblika promocije.

Natisni

Informacijsko okno občanom

Slovenske gorice se predstavljajo skozi okno - informacijsko okno občanom

Nosilec projekta: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«

Osnovni cilj projekta je ustvariti informacijski in animacijski center oziroma glavno informacijsko križišče/stičišče za dostop do informacij o aktualnih dogodkih znotraj LAS in v okviru LAS, prireditvah, razpisih, srečanjih v občinah na območju LAS Ovtar Slovenskih goric, vrsta informacij za vse subjekte, ki so vključeni in soudeleženi v projekt trajnostnega razvoja Slovenskih goric in predstavitev njihovih dosežkov v skupnem tiskanem informatorju – časopisu/mesečniku z naslovom »OVTARJEVE NOVICE«.

Natisni

Vzpostavitev prodajnih poti na podeželju

Vzpostavitev prodajnih poti na podeželju

Nosilec projekta: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«

Cilj projekta je bil krepiti družbeno vlogo pridelovalcev, predelovalcev in izdelovalcev domačih izdelkov v javnem in zasebnem življenju, kar ima pozitiven rezultat v lokalni, nacionalni in evropski politiki.

Natisni

TIC Slovenskih goric

Turistično informacijski center Slovenskih goric

Nosilec projekta: Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o.

TIC bo opravljal dejavnosti pospeševanja turizma in oblikovanje celovite turistične ponudbe na lokalni ravni, za vzpostavljanje integralne turistične informacijske strukture, za pospeševanje razvoja in medsebojnega povezovanja obstoječih in novih turističnih produktov. 

TIC bo poleg turističnih in splošnih informacij turistu ponujal nabor izdelkov domače slovenjegoriške in umetnostne obrti ter tudi poslovna darila.

Natisni

Blagovna znamka Ovtar

Blagovna znamka Ovtar

Nosilec projekta: Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o.

Blagovna znamka Ovtar predstavlja zaščiteno blagovno znamko od leta 2007, v okviru katere želimo na območju LAS Ovtar Slovenskih goric sporočiti 6 pomenov našega produkta območja: lastnosti, koristi, vrednote, kulturo, osebnost in uporabnika.

Z blagovno znamko OVTAR smo v okviru izvedbe prve faze projekta želeli uvesti sistem uporabe imena za podjetja, društva, kmetijska gospodarstva za promocijo izdelkov, pridelkov, s priznanim in promoviranim imenom.

Grbi občin

obcine logotipi